De Vlaamse meesters. Van Eyck tot Bruegel


49

De Vlaamse meesters. Van Eyck tot Bruegel overspant bijna anderhalve eeuw schilderkunst, van omstreeks 1430 tot het overlijden van Pieter Bruegel de Oude in 1569. In die tijdspanne kwam de schilderkunst in de Nederlanden tot een ongekende bloei. Dit rijkelijk geïllustreerde boek biedt een representatief overzicht van de belangrijkste en invloedrijkste schilders uit die periode en van alle schildergenres die in deze regio tot ontwikkeling kwamen of vernieuwing doormaakten.
 

De auteur gaat op zoek naar dat wat deze schilderijen zo nieuw en bijzonder maakte. Door die zowel per generatie als thematisch te beschrijven, ontstaan inzichten over de verschillende stijlen, formaten, functies en genres, en de artistieke en maatschappelijke context waarin ze zijn ontstaan. Deze schilders kenden in ieder geval elkaars werken goed. Ze namen vaak iets over van elkaar en deden daar dan zelf weer iets nieuws mee. Artistieke kruisbestuiving was fundamenteel.
 

Matthias Depoorter is schrijver en kunsthistoricus.

februari 2023
280 pp.
29 × 23,5 cm
Hardcover
1,9 kg
Nederlands
978-94-9303-991-9