Broken. Mending and Repair in a Throwaway World.


35

We leven in een wegwerpmaatschappij. In onze wereld van fast fashion is weggooien de norm en is het gemakkelijker om iets dat stuk is te vervangen dan om het op te knappen. Herstellen is vandaag geen noodzaak meer en toch blijven we het doen. Wat verklaart die drang van de homo faber – de mens als maker – om wat kapot is te repareren?

 

Sinds de industriële revolutie worden onze Westerse economieën gedomineerd door een lineair ‘take, make, waste’ model waarin er zoveel mogelijk geproduceerd wordt om nog meer te verkopen. Nu begint men zich hiervan af te keren en gaat men op zoek gaat naar een circulair alternatief. Stilstaan bij wat ‘herstel’ precies betekent, is nog nooit zo urgent geweest.

 

Dit nieuwe boek geeft een inkijk in de fascinerende wereld van 28 makers, designers en kunstenaars die, elk op hun manier, de schoonheid van wat onvolmaakt is en de verhalen van het verleden verkiezen boven wat snel, gemakkelijk en wegwerpbaar is. In zes essays belicht de auteur, Katie Treggiden, het culturele, maatschappelijke en historische belang van herstel en restauratie.  

 

Katie Treggiden is auteur en activiste. Voor Ludion schreef ze eerder het boek Wasted. From trash to treasure (2021), over hoe hedendaagse designers met het afvalprobleem omgaan.  

april 2023
224 pp.
26,5 x 21,5 cm
Hardcover
1,1 kg
Engels
978-94-9303-989-6

suggesties

Urban Potters - Makers in the City
Urban Potters - Makers in the City
Wasted. When trash becomes treasure.
Wasted. When trash becomes treasure.
Weaving
Weaving