Het Magrittemuseum


12

In 2009 opende in Brussel het Magrittemuseum, gewijd aan de belangrijkste Belgische surrealist. Deze bezoekersgids biedt een mooi overzicht van wat er in het museum te zien is. De permanente collectie wordt uitvoerig beschreven en toegelicht aan de hand van de dertig belangrijkste schilderijen van Magritte, maar ook aan de werken in bruikleen en de werken die tijdelijk zijn tentoongesteld, wordt aandacht besteed. De gids sluit perfect aan bij het museumparcours dat men als bezoeker volgt, maar gaat tegelijk dieper in op minder bekende aspecten van het leven en werk van de kunstenaar: zijn relatie met film bijvoorbeeld, of hoe hij in het begin van zijn carrière zijn brood verdiende als illustrator van muziekpartituren en reclameaffiches. De commentaren zijn geschreven in een heldere taal, al laten ze ook ruimte voor het mysterie dat eigen is aan de werken van de surrealistische meester.

128 pp.
21 x 16 cm
Soft cover
Nederlands
ISBN 978-94-9181-921-6
Engels
ISBN 978-94-9181-923-0
Frans
ISBN 978-94-9181-922-3

suggesties

Magritte, Broodthaers & de hedendaagse kunst
René Magritte
Magritte, Broodthaers & de hedendaagse kunst
René Magritte – The Revealing Image
René Magritte
René Magritte – The Revealing Image

ander werk van deze kunstenaar